Logo Ajuntament

Oficina virtual

Seu electrònica municipal

Us trobeu a:

Al·legacions en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació

Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna presentar com a prova que l'eximeixi de la denúncia. Cas que s'aportin documents oficials com les targetes d'estacionament de vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda caldrà presentar l'original i còpia per a la seva compulsa.

Opcional Ambdues

Instància que identifiqui l'expedient sancionador i on constin les al·legacions.

Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Pujar


Copyright © 2006 - 2011 Ajuntament del Prat

Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050

NIF: P-0816800G - Registro de Entidades Locales, núm: 01081825