Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Servei atenció domiciliària (SAD)

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Dades personals:

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia del NIF de totes les persones que conviuen al domicili. Obligatori Presencial
Telèfons de contacte dels familiars. Obligatori Presencial

Dades de salut:

Documentació Tipus Presentació Model

Documentació acreditativa d'haver sol·licitat el reconeixement del grau de dependència o document de resolució de grau (en casos de gent gran o amb dificultats respecte a l'autonomia personal). Podeu consultar el tràmit en:Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

Obligatori Presencial
Targeta sanitària. Obligatori Presencial
Informe mèdic (l'imprès es pot recollir a l'oficina de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials). Obligatori Presencial

Dades econòmiques:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat d'ingressos de la persona sol·licitant (nòmina, certificat de prestació d'atur o certificat de pensió). Obligatori Presencial
Darrera declaració de la renda o, si no es fa, un certificat dels rendiments bancaris (interessos). Obligatori Presencial
Darrer rebut de la hipoteca o lloguer del domicili habitual. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats