Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Llicències guals (concessió, modificació i baixa)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Alta

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues
NIF o CIF Obligatori Ambdues
Escriptura de constitució de la societat . Opcional Ambdues
Poders de representació. Opcional Ambdues
Una fotografia de la façana. Obligatori Ambdues
Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, que indiqui la situació del gual i els elements urbans. Obligatori Ambdues
Plànol de planta del local, a escala 1:50. Obligatori Ambdues
Escriptura de propietat/ Rebut IBI/ Contracte de lloguer (en cas de lloguer s'haurà de presentar document de conformitat del propietari, adjuntant escriptura de propietat/ rebut IBI). Obligatori Ambdues

Canvi de nom de la llicència de gual

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues
NIF o CIF Obligatori Ambdues
Escriptura de constitució de la societat . Opcional Ambdues
Poders de representació. Opcional Ambdues
Escriptura de propietat/ Rebut IBI/ Contracte de lloguer (en cas de lloguer s'haurà de presentar document de conformitat del propietari, adjuntant escriptura de propietat/ rebut IBI). Obligatori Ambdues
Document de transmissió de la llicència de gual. Obligatori Ambdues
Taxa de gual pagada (de l'any en curs). Obligatori Ambdues
Document de subrogació Opcional Ambdues

Baixa de la llicència de gual

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues
Taxa de gual pagada (de l'any en curs). Obligatori Ambdues
Cal retornar a la secció d'Activitats la placa senyalitzadora concedida. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats