Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IBI - Impost sobre Béns Immobles: Reclamacions

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


En reclamacions d'errors sobre la titularitat:

Documentació Tipus Presentació Model
En cas d'expropiació de la finca: l'acta d'ocupació i, si s'escau, el plànol. Obligatori Presencial
En cas de subhasta de la finca: l'original i còpia de l'acta o de la sentència. Obligatori Presencial
L'escriptura de compravenda o qualsevol altre document públic acreditatiu (còpia simple i fotocòpia), la inscripció al registre o la còpia de l'autoliquidació de la plusvàlua. Obligatori Presencial

En reclamacions d'errors sobre l'objecte tributari:

Documentació Tipus Presentació Model
L'escriptura de propietat (original i fotocòpia), la inscripció al registre o l'informe tècnic. Obligatori Presencial

En reclamacions d'errors sobre el coeficient de la propietat:

Documentació Tipus Presentació Model
L'escriptura de divisió horitzontal (original i fotocòpia) o la inscripció al registre. Obligatori Presencial
L'escriptura de propietat (original i fotocòpia). Obligatori Presencial

En reclamacions d'errors sobre la superfície:

Documentació Tipus Presentació Model
El plànol del solar, o de la planta si és un habitatge (original i fotocòpia). Obligatori Presencial
L'escriptura de propietat (original i fotocòpia) o la inscripció al registre. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats