Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Certificats de béns i d'altres dades tributàries

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Sol·licitud de la certificació: instància normalitzada que s'omple en el mateix moment de fer la petició. Obligatori Presencial
Si és el/la titular del certificat: original del NIF, NIE o Passaport. Obligatori Presencial
Si no és el/la titular del certificat: autorització per escrit i NIF de la persona autoritzada i de la persona que autoritza. Obligatori Presencial
Per als certificats per a la desqualificació d'habitatges de protecció oficial: còpia de l'escriptura de compravenda de la persona peticionària i del rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI). Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats