Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Tràmits municipals


Recerca

Impostos i taxes

Descripció    
Certificats cadastrals: Punt d'Informació cadastral Informació
Certificats de béns i d'altres dades tributàries Informació Tramitar
Devolució d'ingressos indeguts Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Baixa Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Bonificació utilització/producció d'energia solar, eòlica o a partir de biomassa Informació Tramitar
IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Declaració de variació Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a famílies nombroses Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per habitatges de protecció oficial Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Canvi de nom i altres rectificacions Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Consulta Informació Tramitar
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Pagament Informació
IBI - Impost sobre Béns Immobles: Reclamacions Informació Tramitar
ICIO - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: Pagament Informació
IIVTNU - Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Informació
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles antics Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles no contaminants Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Exempció per a persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33%) Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Prorrateig per baixa del vehicle Informació Tramitar
IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Reclamacions Informació Tramitar
Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres: Guals Informació
Taxa per expedició de documents Informació
Taxa per la recollida i gestió de residus comercials Informació
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitat a la via pública Informació
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Bonificacions Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció de tributació per inici d'activitat Informació Tramitar
TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Pagament Informació

Tràmits destacats