Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Tràmits municipals


Recerca

Llicències i permisos: obres

Descripció    
Certificat de règim urbanístic: aprofitament Informació Tramitar
Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions Informació Tramitar
Obra major - Instal·lació i posada en funcionament de Grua-torre Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'enderroc Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'obra nova, reforma i ampliació Informació Tramitar
Obra major - Llicència d'usos i obres provisionals Informació Tramitar
Obra major - Llicència per instal·lació ascensor Informació Tramitar
Obra major - Llicència urbanística per a la constitució i modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa Informació Tramitar
Obra major - Llicències de parcel·lacions Informació Tramitar
Obra menor - Comunicació previa amb aportació de documentació tècnica Informació Tramitar
Obra menor - Comunicació prèvia sense documentació tècnica (Assabentat) Informació Tramitar
Obra menor - Llicències d'obra Informació Tramitar

Tràmits destacats